Projektet

Ventilim dhe klimatizim


Project Description

Ventilim dhe Klimatizim

“ejona” është e njohur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, me një eksperiencë solide, për realizimin e sistemeve të ventilimit dhe klimatizimit qendror. Referencat përfshijnë: 

 • Raiffeisen Bank Kosova
 • Banka Qëndrore
 • Ministria e Administratës Publike
 • Qendra Klinike Universitare e Kosovës
 • Policia e Kosovës
 • Ministria e Punëve të Brendshme
 • Qendra tregtare
 • Aeroporte
 • Fabrika të ndryshme
 • Objekte banesore të ndryshme
 • Objekte afariste të ndryshme
 • Ndërtesa komunale
 • Shtëpi private, etj.