Projektet

Ashensorët dhe eskalatorët


Project Description

Ashensorë dhe eskalatorë

Jemi përfaqësues ekskluziv të disa prej prodhuesve më të mëdhenj të ashensorëve dhe eskalatorëve në Evropë dhe më gjerë.

Referencat përfshijnë:

 • Qendra Klinike Universitare e Kosovës
 • Spitali Rajonal i Pejës
 • Ministria e Punëve të Brendshme
 • ARC
 • Spitali i Gjakovës
 • Spitali i Prizrenit
 • Ministria e Drejtësisë
 • Qendra tregtare
 • Aeroporte
 • Objekte banesore të ndryshme
 • Objekte afariste të ndryshme
 • Ndërtesa komunale
 • Shtëpi private, etj.