Projektet

Ujësjellës dhe kanalizim


Project Description

Ujësjellës dhe kanalizim

“ejona” është një ndër kompanitë më të njohura në vend, me projekte të shumta të realizuara në ujësjellësit më të mëdhenj në rajon. Referencat përfshijnë: 

  • Ujësjellësi i Pejës “Hidrodrini”
  • Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina”
  • Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Hidromorava” Gjilan
  • Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova”
  • Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Drini i Bardhë”
  • Trepça SH.A