Shërbimet

Ventilim dhe klimatizim

NTSH “ejona” është e njohur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, me një eksperiencë solide, për realizimin e sistemeve të ventilimit dhe klimatizimit qendror.