Shërbimet

Ujësjellës dhe kanalizim

NTSH “ejona” është një ndër firmat më të njohura në vend, me projekte të shumta të realizuara ne fushën e ujësjellësit dhe kanalizimit.