Skip to main content

Ujësjellës dhe kanalizim

“ejona” është një ndër firmat më të njohura në vend, me projekte të shumta të realizuara në fushën e ujësjellësit dhe kanalizimit.