Bashkpuntorët tanë

 • images/partneret/dab.png
 • images/partneret/igvlift.png
 • images/partneret/izame.png
 • images/partneret/vismann.png
 • images/partneret/voem.png
 • images/partneret/blowthermm.PNG
 • images/partneret/swep.PNG

Facebook

Google Plus

YouTube

Video - Ejona

 • Projekte te kryera nga ejona
 • Projekte te kryera nga ejona
 • Projekte te kryera nga ejona
 • Projekte te kryera nga ejona
 • Projekte te kryera nga ejona
 • Projekte te kryera nga ejona
 • Projekte te kryera nga ejona
There is no online form fee or hidden fees through the payday loans online process at autogurus.co.uk

 Subjekti afarist  N.T.SH.  “ejona”  është Ndërmarrje Tregtare Shërbyese me seli në Pejë. Drejtuesi ligjor i ndërmarrjes është Hysni (Beqir) Prelvukaj, ecc.i diplomuar.
N.T.SH. “ejona” është themeluar me të njejtin emër në vitin 1990 me seli në Pejë dhe me sukses e zhvillon veprimtarinë e saj me vite. Këtë ndërmarrje e udhëheq një staf me ngritje të lartë profesionale i cili përbëhet nga ... më shumë