Shërbimet

[vc_row animation_delay=”600″ animation_type=”fadeInUp”][vc_column 0=””][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^736|url^https://ejona.com/wp-content/uploads/2016/07/escalator_2.png|caption^null|alt^null|title^escalator_2|description^null” img_width=”50″ title=”Ashensorë dhe eskalatorë ” read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fejona.com%2Fportfolio%2Fashensoret-dhe-eskalatoret-2%2F|title:Ashensor%C3%ABt%20dhe%20eskalator%C3%ABt||” read_text=”Shiko disa nga projektet” pos=”left” el_class=”m-t”]Jemi përfaqësues ekskluziv të disa prej prodhuesve më të mëdhenj të ashensorëve dhe eskalatorëve në Evropë dhe më gjerë.

Referencat përfshijnë:

 • Qendra Klinike Universitare e Kosovës
 • Spitali Rajonal i Pejës
 • Ministria e Punëve të Brendshme
 • ARC
 • Spitali i Gjakovës
 • Spitali i Prizrenit
 • Ministria e Drejtësisë
 • Qendra tregtare
 • Aeroporte
 • Objekte banesore të ndryshme
 • Objekte afariste të ndryshme
 • Shtëpi private, etj.

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row animation_type=”fadeInUp”][vc_column 0=””][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^739|url^https://ejona.com/wp-content/uploads/2016/07/heating_318-51153.png|caption^null|alt^null|title^heating_318-51153|description^null” img_width=”50″ title=”Nxemje qëndrore ” read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fejona.com%2Fportfolio%2Fngrohje-qendrore%2F|title:Ngrohje%20q%C3%ABndrore||” read_text=”Shiko disa nga projektet” pos=”left” el_class=”m-t”]

Si lider në këtë fushë, “ejona” bën projektimin, furnizimin dhe instalimin e të gjitha llojeve të ngrohjes qëndrore. Referencat përfshijnë:
 • Ngrohtorja e Qytetit “Termokos”
 • Komuna e Klinës
 • Raiffeisen Bank Kosova
 • Qendra Klinike Universitare e Kosovës
 • Shërbimi Korrektues i Kosovës
 • Qendra tregtare
 • Fabrika të ndryshme
 • Objekte banesore të ndryshme
 • Objekte afariste të ndryshme
 • Shtëpi private, etj.

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row animation_delay=”300″ animation_type=”fadeInUp”][vc_column 0=””][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^737|url^https://ejona.com/wp-content/uploads/2016/07/wind-512.png|caption^null|alt^null|title^wind-512|description^null” img_width=”50″ title=”Ventilim dhe Klimatizim” read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fejona.com%2Fportfolio%2Fventilim-dhe-klimatizim%2F|title:Ventilim%20dhe%20klimatizim||” read_text=”Shiko disa nga projektet” pos=”left” el_class=”m-t”]“ejona” është e njohur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, me një eksperiencë solide, për realizimin e sistemeve të ventilimit dhe klimatizimit qendror. Referencat përfshijnë:

 • Raiffeisen Bank Kosova
 • Banka Qëndrore
 • Ministria e Administratës Publike
 • Qendra Klinike Universitare e Kosovës
 • Policia e Kosovës
 • Ministria e Punëve të Brendshme
 • Qendra tregtare
 • Aeroporte
 • Fabrika të ndryshme
 • Objekte banesore të ndryshme
 • Objekte afariste të ndryshme
 • Shtëpi private, etj.

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row animation_delay=”900″ animation_type=”fadeInUp”][vc_column 0=””][bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^73|url^https://ejona.com/wp-content/uploads/2016/07/plumbing.png|caption^null|alt^null|title^plumbing|description^null” img_width=”50″ title=”Ujësjellës dhe kanalizim ” read_more=”more” link=”url:https%3A%2F%2Fejona.com%2Fportfolio%2Fujesjelles%2F|title:Uj%C3%ABsjell%C3%ABs%20dhe%20kanalizim||” read_text=”Shiko disa nga projektet” pos=”left” el_class=”m-t”]“ejona” është një ndër kompanitë më të njohura në vend, me projekte të shumta të realizuara në ujësjellësit më të mëdhenj në rajon. Referencat përfshijnë:

 • Ujësjellësi i Pejës “Hidrodrini”
 • Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina”
 • Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Hidromorava” Gjilan
 • Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova”
 • Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Drini i Bardhë”
 • Trepça SH.A

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row]