Projektet

Pallati i Drejtësise


Project Description
  • July 12, 2017

“ejona” Sh.P.K  ka kryer servisimin dhe mirëmbajtjen e të gjithë ashensorëve dhe shkallëve lëvizëse në objektin e Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë.