Projektet

K.R.U HIDRODRINI


Project Description
  • February 2, 2018

“ejona” Sh.P.K është kontraktuar nga K.R.U Hidrodrini për projektin  “Ndërtimi i shtëpizave dhe furnizimi i pompave të ujit për rehabilitimin e ujësjellësit”